MB-CAN-TRET-THUONG-MAI-SAIGON-Mia-2

Mặt bằng tầng căn trệt thương mại (tầng 2)

Mặt bằng tầng căn trệt thương mại (tầng 2)