can-ho-8x-plus-truong-chinh-mat-bang-san-dien-hinh-2

Mẫu thiết kế A là căn hộ diện tích 83 m2, được bố trí tại 4 góc

Mẫu thiết kế A là căn hộ diện tích 83 m2, được bố trí tại 4 góc