can-ho-8x-plus-truong-chinh-mat-bang-san-dien-hinh-3

Mẫu thiết kế B có diện tích từ 63 - 64 m2

Mẫu thiết kế B có diện tích từ 63 – 64 m2