Căn hộ Moonlight Park View tại khu block B

Diện tích các Căn hộ Moonlight Park View tại khu block B:

Diện tích các Căn hộ Moonlight Park View tại khu block B